Compagnie Red Yellow & Blue

 

Compagnie Red Yellow & Blue is een jong Utrechts theatergezelschap dat onder artistieke leiding staat van Daan van Bendegem en Eline van Gils. Het gezelschap schrijft en produceert nieuw repertoire dat actuele maatschappelijke vraagstukken onder de loep neemt en pijnpunten blootlegt. Door de stukken in een micromaatschappij – binnen een familie, vriendengroep of op de werkplek – plaats te laten vinden, creëert het gezelschap herkenbare situaties en spiegelen de makers het publiek in wat de maatschappij waarin we leven doet met de mens. 

Het gezelschap kiest voor haar stukken voor de vorm van de well made play en de zwarte komedie. Het publiek moet ‘mee’ kunnen, via de buik en het hart, meer nog dan via het hoofd. Vanuit deze laagdrempelige vorm en een gevoel van comfort wil Compagnie Red Yellow & Blue het publiek laten lachen om bijna kleinburgerlijke gesprekken en hoogoplopende discussies. Uitbundig, maar ook schamper of ten koste van zichzelf.
Om hen vervolgens te confronteren met ongemakkelijke mechanismen en hun bevoorrechte of juist achtergestelde positie in de maatschappij.